Анализы — биохимическая панель

Услуги этого раздела:

Комплекс «Ниркові проби» №3 (креатинін, сечовина, сечова кислота, азот сечовини)150 грн.
150 грн.
Глюкоза крові cito140 грн.
140 грн.
Альфа – амілаза крові cito170 грн.
170 грн.
Ліпаза*100 грн.
100 грн.
Комплекс «Печінкові проби» №2 ( АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП, загальний білок, білірубін загальний)260 грн.
260 грн.
Визначення pH крові60 грн.
60 грн.
Комплекс «Печінкові проби» №1 (білірубін загальний, прямий, непрямий, загальний білок, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП)270 грн.
270 грн.
Аполіпопротеїн-В (Апо-В)*90 грн.
90 грн.
Комплекс «Біохімічний» №2 (АЛТ, АСТ, ЛФ, білірубін загальний, прямий, непрямий, амілаза, загальний білок, креатинін, сечовина, глюкоза, холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності)670 грн.
670 грн.
Комплекс «Кардіологічний» (ТТГ, Глікозильований гемоглобін, АЛТ, АСТ, Креатинін, Сечова кислота, Ліпідограма: холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності)600 грн.
600 грн.
Комплекс ''Біохімічний'' №1 (Білірубін загальний, АЛТ, АСТ, креатинин, сечовина, загальний білок)210 грн.
210 грн.
Комплекс «Кардіоваскулярний ризик» (ЛДГ, КФК, АЛТ, АСТ, калій, натрій, хлор, С-реактивний білок, загальний холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності)550 грн.
550 грн.
Комплекс «Біохімія загальна» (білірубін загальний, прямий, непрямий, АЛТ, АСТ, ЛФ, креатинін, сечовина, загальний білок, глюкоза)410 грн.
410 грн.
Комплекс «Цереброваскулярний ризик» (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності, СРБ якісий, коагулограма, магній, калій, кальцій, HbA1c)580 грн.
580 грн.
Холестерин60 грн.
60 грн.
Комплекс «Метаболічний» (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності, глюкоза, сечова кислота, загальний білок, інсулін, C-пептид) 560 грн.
560 грн.
Тригліцериди60 грн.
60 грн.
Комплекс «Ліпідний» №2 «Дослідження ліпідного обміну» (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності)250 грн.
250 грн.
Цинк*195 грн.
195 грн.
Комплекс «Білірубін фракційно» (білірубін загальний, прямий, непрямий)130 грн.
130 грн.
Мідь*150 грн.
150 грн.
Комплекс «Електроліти крові» №1 (калій, натрій, хлор)130 грн.
130 грн.
Комплекс «Електроліти крові» №2 (калій, натрій, кальцій іонізований)150 грн.
150 грн.
Аполіпопротеїн-А (Апо-А)*90 грн.
90 грн.
Антитіла до тканнної трансглутамінази IgA190 грн.
190 грн.
Кальцій іонізований75 грн.
75 грн.
Антитіла до тканнної трансглутамінази IgG190 грн.
190 грн.
Фосфор55 грн.
55 грн.
Кальцій55 грн.
55 грн.
Магній55 грн.
55 грн.
Комплекс «Ниркові проби» №2 (креатинін, сечовина, сечова кислота)130 грн.
130 грн.
Дослідження буферної системи крові (K,Na,Cl,pH,Ca**, BE)150 грн.
150 грн.
Комплекс «Ниркові проби» №1 (креатинін, сечовина, загальній білок)130 грн.
130 грн.
Глюкоза крові70 грн.
70 грн.
Загальний білок60 грн.
60 грн.
Комплекс «Предопераційний» (загальний розгорнутий аналіз крові, коагулограма, білірубін фракційно, загальний білок, альбумін, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, глюкоза, група крові + резус-фактор, креатинін, сечовина, сечова кислота, HBsAg, VDRL)990 грн.
990 грн.
Сечова кислота70 грн.
70 грн.
Лактат** Проб. З фтор.натрію130 грн.
130 грн.
Азот сечовини70 грн.
70 грн.
Тимолова проба*100 грн.
100 грн.
Сечовина60 грн.
60 грн.
Холінестераза55 грн.
55 грн.
Креатинін60 грн.
60 грн.
Альбумін55 грн.
55 грн.
Лужна фосфатаза (ЛФ)60 грн.
60 грн.
Білкові фракції (розширені)*140 грн.
140 грн.
Аспартатамінотрансфераза (АСТ)60 грн.
60 грн.
Креатинфосфокіназа (КФК)55 грн.
55 грн.
Аланінамінотрансфераза (АЛТ)60 грн.
60 грн.
Церулоплазмін (мідна оксидаза)*140 грн.
140 грн.
Білірубін прямий60 грн.
60 грн.
Калій55 грн.
55 грн.
Білірубін загальний60 грн.
60 грн.
Натрій55 грн.
55 грн.
Хлориди55 грн.
55 грн.
Альфа – амілаза крові85 грн.
85 грн.
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)60 грн.
60 грн.
g-Глутамілтранспептидаза (ГГТП)60 грн.
60 грн.
Серомукоїди*85 грн.
85 грн.