Анализы — биохимическая панель

Услуги этого раздела:

Холестерин55 грн.
55 грн.
Комплекс «Електроліти крові» №1 (калій, натрій, хлор)130 грн.
130 грн.
Визначення pH крові60 грн.
60 грн.
Комплекс «Електроліти крові» №2 (калій, натрій, кальцій іонізований)150 грн.
150 грн.
Аполіпопротеїн-В (Апо-В)*90 грн.
90 грн.
Антитіла до тканнної трансглутамінази IgA190 грн.
190 грн.
Комплекс «Кардіологічний» (ТТГ, Глікозильований гемоглобін, АЛТ, АСТ, Креатинін, Сечова кислота, Ліпідограма: холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності)600 грн.
600 грн.
Антитіла до тканнної трансглутамінази IgG190 грн.
190 грн.
Комплекс «Кардіоваскулярний ризик» (ЛДГ, КФК, АЛТ, АСТ, калій, натрій, хлор, С-реактивний білок, загальний холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності)550 грн.
550 грн.
Кальцій55 грн.
55 грн.
Комплекс «Цереброваскулярний ризик» (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності, СРБ якісий, коагулограма, магній, калій, кальцій, HbA1c)580 грн.
580 грн.
Мідь*130 грн.
130 грн.
Комплекс «Метаболічний» (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності, глюкоза, сечова кислота, загальний білок, інсулін, C-пептид) 560 грн.
560 грн.
Цинк*130 грн.
130 грн.
Комплекс «Ліпідний» №2 «Дослідження ліпідного обміну» (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності)250 грн.
250 грн.
Комплекс «Біохімія загальна» (білірубін загальний, прямий, непрямий, АЛТ, АСТ, ЛФ, креатинін, сечовина, загальний білок, глюкоза)400 грн.
400 грн.
Аполіпопротеїн-А (Апо-А)*90 грн.
90 грн.
Комплекс ''Біохімічний'' №1 (Білірубін загальний, АЛТ, АСТ, креатинин, сечовина, загальний білок)200 грн.
200 грн.
Кальцій іонізований75 грн.
75 грн.
Комплекс «Біохімічний» №2 (АЛТ, АСТ, ЛФ, білірубін загальний, прямий, непрямий, амілаза, загальний білок, креатинін, сечовина, глюкоза, холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності)650 грн.
650 грн.
Фосфор55 грн.
55 грн.
Комплекс «Печінкові проби» №1 (білірубін загальний, прямий, непрямий, загальний білок, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП)250 грн.
250 грн.
Магній55 грн.
55 грн.
Комплекс «Печінкові проби» №2 ( АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП, загальний білок, білірубін загальний)240 грн.
240 грн.
Дослідження буферної системи крові (K,Na,Cl,pH,Ca**, BE)150 грн.
150 грн.
Комплекс «Білірубін фракційно» (білірубін загальний, прямий, непрямий)130 грн.
130 грн.
Ліпаза*100 грн.
100 грн.
Комплекс «Ниркові проби» №1 (креатинін, сечовина, загальній білок)115 грн.
115 грн.
Тригліцериди55 грн.
55 грн.
Комплекс «Ниркові проби» №2 (креатинін, сечовина, сечова кислота)115 грн.
115 грн.
Комплекс «Предопераційний» (загальний розгорнутий аналіз крові, коагулограма, білірубін фракційно, загальний білок, альбумін, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, глюкоза, група крові + резус-фактор, креатинін, сечовина, сечова кислота, HBsAg, VDRL)990 грн.
990 грн.
Альфа – амілаза60 грн.
60 грн.
Білірубін загальний55 грн.
55 грн.
Холінестераза55 грн.
55 грн.
Білірубін прямий55 грн.
55 грн.
Альбумін55 грн.
55 грн.
Аланінамінотрансфераза (АЛТ)55 грн.
55 грн.
Білкові фракції (розширені)*140 грн.
140 грн.
Аспартатамінотрансфераза (АСТ)55 грн.
55 грн.
Креатинфосфокіназа (КФК)55 грн.
55 грн.
Лужна фосфатаза (ЛФ)55 грн.
55 грн.
Церулоплазмін (мідна оксидаза)*140 грн.
140 грн.
Креатинін55 грн.
55 грн.
Калій55 грн.
55 грн.
Сечовина55 грн.
55 грн.
Натрій55 грн.
55 грн.
Азот сечовини60 грн.
60 грн.
Хлориди55 грн.
55 грн.
Сечова кислота60 грн.
60 грн.
Загальний білок55 грн.
55 грн.
Глюкоза крові60 грн.
60 грн.
g-Глутамілтранспептидаза (ГГТП)55 грн.
55 грн.
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)55 грн.
55 грн.
Лактат** Проб. З фтор.натрію130 грн.
130 грн.
Тимолова проба*100 грн.
100 грн.
Серомукоїди*85 грн.
85 грн.