Анализы — кардио-ревматоидная панель

Услуги этого раздела:

Сіалові кислоти*85 грн.
85 грн.
Тропонін I (кількісне визначення)130 грн.
130 грн.
Креатинкіназа-МВ (КФК-МВ)*110 грн.
110 грн.
Гомоцистеїн300 грн.
300 грн.
Ревматоїдний фактор, якісний50 грн.
50 грн.
Ревматоїдний фактор, кількісний70 грн.
70 грн.
Антистрептолізин «О», якісний50 грн.
50 грн.
Антистрептолізин «О», кількісний70 грн.
70 грн.
С-реактивний білок, якісний50 грн.
50 грн.
С-реактивний білок, кількісний70 грн.
70 грн.
Антитіла до цитрулінірованого віментину (Anti-MCV IgG)*400 грн.
400 грн.
Антитіла до циклічного цитруліновому пептиду (AntiCCP)300 грн.
300 грн.
Комплекс «Ревмопроби» №1 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О (якісні), загальний білок)200 грн.
200 грн.
Комплекс «Ревмопроби» №2 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О (Напівкількісне визначення)140 грн.
140 грн.
Комплекс «Ревмопроби» №3 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О (кількісне визначення)190 грн.
190 грн.
Тропонін (тест-система)130 грн.
130 грн.