Аналізи — біохімічна панель

Услуги этого раздела:

Загальний білок80 грн.
80 грн.
Комплекс «Ниркові проби» №3 (креатинін, сечовина, сечова кислота, азот сечовини)210 грн.
210 грн.
Сечовина80 грн.
80 грн.
Калій80 грн.
80 грн.
Комплекс «Передопераційний» (загальний розгорнутий аналіз крові, коагулограма, білірубін фракційно, загальний білок, альбумін, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, глюкоза, група крові + резус-фактор, креатинін, сечовина, сечова кислота, HBsAg, VDRL)1200 грн.
1 200 грн.
Скринінг амінокислот в крові1472 грн.
1 472 грн.
Кальцій70 грн.
70 грн.
Комплекс «Печінкові проби» №1 (білірубін загальний, прямий, непрямий, загальний білок, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП)320 грн.
320 грн.
Тимолова проба*100 грн.
100 грн.
Кальцій іонізований120 грн.
120 грн.
Комплекс «Печінкові проби» №2 (АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП, загальний білок, білірубін загальний)290 грн.
290 грн.
Тригліцериди80 грн.
80 грн.
Комплекс «Білірубін фракційно» (білірубін загальний, прямий, непрямий)140 грн.
140 грн.
Комплекс «Цереброваскулярний ризик» (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності, СРБ якісний, коагулограма, магній, калій, кальцій, HbA1c)580 грн.
580 грн.
Фосфор70 грн.
70 грн.
Комплекс «Біохімічний» №1 (білірубін загальний, АЛТ, АСТ, креатинін, сечовина, загальний білок)290 грн.
290 грн.
Креатинін80 грн.
80 грн.
Хлориди80 грн.
80 грн.
Комплекс «Біохімічний» №2 (АЛТ, АСТ, ЛФ, білірубін загальний, прямий, непрямий, амілаза, загальний білок, креатинін, сечовина, глюкоза, холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності)670 грн.
670 грн.
Креатинфосфокіназа (КФК)70 грн.
70 грн.
Холінестераза55 грн.
55 грн.
Комплекс «Біохімія загальна» (білірубін загальний, прямий, непрямий, АЛТ, АСТ, ЛФ, креатинін, сечовина, загальний білок, глюкоза)450 грн.
450 грн.
Ліпаза*100 грн.
100 грн.
Холестерин80 грн.
80 грн.
Комплекс «Електроліти крові» №1 (калій, натрій, хлор)130 грн.
130 грн.
Лактат** проб з фтор.натрію168 грн.
168 грн.
Церулоплазмін (мідна оксидаза)*180 грн.
180 грн.
Комплекс «Електроліти крові» №2 (калій, натрій, кальцій іонізований)150 грн.
150 грн.
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)80 грн.
80 грн.
Цинк*240 грн.
240 грн.
Комплекс «Кардіоваскулярний ризик» (ЛДГ, КФК, АЛТ, АСТ, калій, натрій, хлор, С-реактивний білок, загальний холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності)550 грн.
550 грн.
Лужна фосфатаза (ЛФ)80 грн.
80 грн.
Комплекс «Кардіологічний» (ТТГ, Глікозильований гемоглобін, АЛТ, АСТ, Креатинін, Сечова кислота, Ліпідограма: холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності)600 грн.
600 грн.
Мідь*170 грн.
170 грн.
Комплекс «Ліпідний» №2 «Дослідження ліпідного обміну» (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності)250 грн.
250 грн.
Магній80 грн.
80 грн.
Комплекс «Метаболічний» (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності, глюкоза, сечова кислота, загальний білок, інсулін, C-пептид) 560 грн.
560 грн.
Натрій80 грн.
80 грн.
Комплекс «Ниркові проби» №1 (креатинін, сечовина, загальній білок)150 грн.
150 грн.
Серомукоїди*85 грн.
85 грн.
Дослідження буферної системи крові (K,Na,Cl,pH,Ca**, BE)150 грн.
150 грн.
Комплекс «Ниркові проби» №2 (креатинін, сечовина, сечова кислота)190 грн.
190 грн.
Сечова кислота80 грн.
80 грн.
Аланінамінотрансфераза (АЛТ)80 грн.
80 грн.
Альбумін60 грн.
60 грн.
Альфа – амілаза крові85 грн.
85 грн.
Альфа – амілаза крові cito170 грн.
170 грн.
Антитіла до тканинної трансглутамінази IgA190 грн.
190 грн.
Антитіла до тканинної трансглутамінази IgG190 грн.
190 грн.
Аполіпопротеїн-А (Апо-А)*90 грн.
90 грн.
Аполіпопротеїн-В (Апо-В)*90 грн.
90 грн.
Аспартатамінотрансфераза (АСТ)80 грн.
80 грн.
Білірубін загальний80 грн.
80 грн.
Білірубін прямий70 грн.
70 грн.
Білкові фракції (розширені)*180 грн.
180 грн.
Визначення pH крові60 грн.
60 грн.
Глюкоза крові110 грн.
110 грн.
g-Глутамілтранспептидаза (ГГТП)80 грн.
80 грн.
Глюкоза крові cito170 грн.
170 грн.
Азот сечовини70 грн.
70 грн.