Анализы — биохимическая панель

Услуги этого раздела:

Хлориди80 грн.
80 грн.
Комплекс «Біохімія загальна» (білірубін загальний, прямий, непрямий, АЛТ, АСТ, ЛФ, креатинін, сечовина, загальний білок, глюкоза)450 грн.
450 грн.
Альфа – амілаза крові cito170 грн.
170 грн.
Аполіпопротеїн-А (Апо-А)*90 грн.
90 грн.
Комплекс ''Біохімічний'' №1 (Білірубін загальний, АЛТ, АСТ, креатинин, сечовина, загальний білок)290 грн.
290 грн.
Глюкоза крові cito170 грн.
170 грн.
Кальцій іонізований120 грн.
120 грн.
Комплекс «Біохімічний» №2 (АЛТ, АСТ, ЛФ, білірубін загальний, прямий, непрямий, амілаза, загальний білок, креатинін, сечовина, глюкоза, холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності)670 грн.
670 грн.
Комплекс «Ниркові проби» №3 (креатинін, сечовина, сечова кислота, азот сечовини)210 грн.
210 грн.
Фосфор70 грн.
70 грн.
Комплекс «Печінкові проби» №1 (білірубін загальний, прямий, непрямий, загальний білок, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП)320 грн.
320 грн.
Панкреатична еластаза (кал)540 грн.
540 грн.
Магній80 грн.
80 грн.
Комплекс «Печінкові проби» №2 ( АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП, загальний білок, білірубін загальний)290 грн.
290 грн.
Дослідження буферної системи крові (K,Na,Cl,pH,Ca**, BE)150 грн.
150 грн.
Комплекс «Білірубін фракційно» (білірубін загальний, прямий, непрямий)140 грн.
140 грн.
Ліпаза*100 грн.
100 грн.
Комплекс «Ниркові проби» №1 (креатинін, сечовина, загальній білок)150 грн.
150 грн.
Тригліцериди80 грн.
80 грн.
Комплекс «Ниркові проби» №2 (креатинін, сечовина, сечова кислота)190 грн.
190 грн.
Холестерин80 грн.
80 грн.
Комплекс «Електроліти крові» №1 (калій, натрій, хлор)130 грн.
130 грн.
Визначення pH крові60 грн.
60 грн.
Комплекс «Електроліти крові» №2 (калій, натрій, кальцій іонізований)150 грн.
150 грн.
Аполіпопротеїн-В (Апо-В)*90 грн.
90 грн.
Антитіла до тканнної трансглутамінази IgA190 грн.
190 грн.
Комплекс «Кардіологічний» (ТТГ, Глікозильований гемоглобін, АЛТ, АСТ, Креатинін, Сечова кислота, Ліпідограма: холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності)600 грн.
600 грн.
Антитіла до тканнної трансглутамінази IgG190 грн.
190 грн.
Комплекс «Кардіоваскулярний ризик» (ЛДГ, КФК, АЛТ, АСТ, калій, натрій, хлор, С-реактивний білок, загальний холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності)550 грн.
550 грн.
Серомукоїди*85 грн.
85 грн.
Комплекс «Цереброваскулярний ризик» (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності, СРБ якісий, коагулограма, магній, калій, кальцій, HbA1c)580 грн.
580 грн.
Кальцій70 грн.
70 грн.
Комплекс «Метаболічний» (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності, глюкоза, сечова кислота, загальний білок, інсулін, C-пептид) 560 грн.
560 грн.
Мідь*170 грн.
170 грн.
Натрій80 грн.
80 грн.
Комплекс «Ліпідний» №2 «Дослідження ліпідного обміну» (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності)250 грн.
250 грн.
Цинк*240 грн.
240 грн.
Азот сечовини70 грн.
70 грн.
Сечова кислота80 грн.
80 грн.
Загальний білок80 грн.
80 грн.
Глюкоза крові110 грн.
110 грн.
g-Глутамілтранспептидаза (ГГТП)80 грн.
80 грн.
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)80 грн.
80 грн.
Лактат** Проб. З фтор.натрію168 грн.
168 грн.
Тимолова проба*100 грн.
100 грн.
Комплекс «Предопераційний» (загальний розгорнутий аналіз крові, коагулограма, білірубін фракційно, загальний білок, альбумін, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, глюкоза, група крові + резус-фактор, креатинін, сечовина, сечова кислота, HBsAg, VDRL)1200 грн.
1 200 грн.
Альфа – амілаза крові85 грн.
85 грн.
Білірубін загальний80 грн.
80 грн.
Холінестераза55 грн.
55 грн.
Білірубін прямий70 грн.
70 грн.
Альбумін60 грн.
60 грн.
Аланінамінотрансфераза (АЛТ)80 грн.
80 грн.
Білкові фракції (розширені)*180 грн.
180 грн.
Аспартатамінотрансфераза (АСТ)80 грн.
80 грн.
Креатинфосфокіназа (КФК)70 грн.
70 грн.
Лужна фосфатаза (ЛФ)80 грн.
80 грн.
Церулоплазмін (мідна оксидаза)*180 грн.
180 грн.
Креатинін80 грн.
80 грн.
Калій80 грн.
80 грн.
Сечовина80 грн.
80 грн.