Анализы — биохимическая панель

Услуги этого раздела:

Панкреатична еластаза (кал)540 грн.
540 грн.
Кальцій70 грн.
70 грн.
Мідь*170 грн.
170 грн.
Цинк*240 грн.
240 грн.
Альфа – амілаза крові cito170 грн.
170 грн.
Глюкоза крові cito170 грн.
170 грн.
Комплекс «Ниркові проби» №3 (креатинін, сечовина, сечова кислота, азот сечовини)150 грн.
150 грн.
Серомукоїди*85 грн.
85 грн.
Антитіла до тканнної трансглутамінази IgA190 грн.
190 грн.
Антитіла до тканнної трансглутамінази IgG190 грн.
190 грн.
Комплекс «Кардіоваскулярний ризик» (ЛДГ, КФК, АЛТ, АСТ, калій, натрій, хлор, С-реактивний білок, загальний холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності)550 грн.
550 грн.
Комплекс «Цереброваскулярний ризик» (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності, СРБ якісий, коагулограма, магній, калій, кальцій, HbA1c)580 грн.
580 грн.
Комплекс «Метаболічний» (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності, глюкоза, сечова кислота, загальний білок, інсулін, C-пептид) 560 грн.
560 грн.
Комплекс «Ліпідний» №2 «Дослідження ліпідного обміну» (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності)250 грн.
250 грн.
Комплекс «Біохімія загальна» (білірубін загальний, прямий, непрямий, АЛТ, АСТ, ЛФ, креатинін, сечовина, загальний білок, глюкоза)450 грн.
450 грн.
Комплекс ''Біохімічний'' №1 (Білірубін загальний, АЛТ, АСТ, креатинин, сечовина, загальний білок)290 грн.
290 грн.
Комплекс «Біохімічний» №2 (АЛТ, АСТ, ЛФ, білірубін загальний, прямий, непрямий, амілаза, загальний білок, креатинін, сечовина, глюкоза, холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності)670 грн.
670 грн.
Комплекс «Печінкові проби» №1 (білірубін загальний, прямий, непрямий, загальний білок, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП)490 грн.
490 грн.
Комплекс «Печінкові проби» №2 ( АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП, загальний білок, білірубін загальний)290 грн.
290 грн.
Комплекс «Білірубін фракційно» (білірубін загальний, прямий, непрямий)140 грн.
140 грн.
Комплекс «Ниркові проби» №1 (креатинін, сечовина, загальній білок)150 грн.
150 грн.
Комплекс «Ниркові проби» №2 (креатинін, сечовина, сечова кислота)190 грн.
190 грн.
Комплекс «Електроліти крові» №1 (калій, натрій, хлор)130 грн.
130 грн.
Комплекс «Електроліти крові» №2 (калій, натрій, кальцій іонізований)150 грн.
150 грн.
Комплекс «Кардіологічний» (ТТГ, Глікозильований гемоглобін, АЛТ, АСТ, Креатинін, Сечова кислота, Ліпідограма: холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності)600 грн.
600 грн.
Альбумін60 грн.
60 грн.
Аполіпопротеїн-В (Апо-В)*90 грн.
90 грн.
Білкові фракції (розширені)*180 грн.
180 грн.
Креатинфосфокіназа (КФК)70 грн.
70 грн.
Лужна фосфатаза (ЛФ)80 грн.
80 грн.
Церулоплазмін (мідна оксидаза)*180 грн.
180 грн.
Креатинін80 грн.
80 грн.
Калій80 грн.
80 грн.
Сечовина80 грн.
80 грн.
Натрій80 грн.
80 грн.
Азот сечовини70 грн.
70 грн.
Хлориди80 грн.
80 грн.
Сечова кислота80 грн.
80 грн.
Аполіпопротеїн-А (Апо-А)*90 грн.
90 грн.
Загальний білок80 грн.
80 грн.
Кальцій іонізований120 грн.
120 грн.
Глюкоза крові110 грн.
110 грн.
Фосфор70 грн.
70 грн.
g-Глутамілтранспептидаза (ГГТП)80 грн.
80 грн.
Магній80 грн.
80 грн.
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)80 грн.
80 грн.
Дослідження буферної системи крові (K,Na,Cl,pH,Ca**, BE)150 грн.
150 грн.
Лактат** Проб. З фтор.натрію168 грн.
168 грн.
Ліпаза*100 грн.
100 грн.
Тимолова проба*100 грн.
100 грн.
Тригліцериди80 грн.
80 грн.
Альфа – амілаза крові85 грн.
85 грн.
Холестерин80 грн.
80 грн.
Холінестераза55 грн.
55 грн.
Визначення pH крові60 грн.
60 грн.
Білірубін прямий70 грн.
70 грн.
Аланінамінотрансфераза (АЛТ)80 грн.
80 грн.
Аспартатамінотрансфераза (АСТ)80 грн.
80 грн.
Білірубін загальний80 грн.
80 грн.
Комплекс «Предопераційний» (загальний розгорнутий аналіз крові, коагулограма, білірубін фракційно, загальний білок, альбумін, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, глюкоза, група крові + резус-фактор, креатинін, сечовина, сечова кислота, HBsAg, VDRL)1200 грн.
1 200 грн.