Анализы — биохимическая панель

Услуги этого раздела:

Креатинін60 грн.
60 грн.
Ліпаза*100 грн.
100 грн.
Лактат** Проб. З фтор.натрію130 грн.
130 грн.
Мідь*150 грн.
150 грн.
Серомукоїди*85 грн.
85 грн.
Сечова кислота70 грн.
70 грн.
Тимолова проба*100 грн.
100 грн.
Тригліцериди60 грн.
60 грн.
Хлориди55 грн.
55 грн.
Холінестераза55 грн.
55 грн.
Холестерин60 грн.
60 грн.
Церулоплазмін (мідна оксидаза)*140 грн.
140 грн.
Цинк*195 грн.
195 грн.
Альфа – амілаза крові cito170 грн.
170 грн.
Комплекс «Ниркові проби» №3 (креатинін, сечовина, сечова кислота, азот сечовини)150 грн.
150 грн.
Антитіла до тканнної трансглутамінази IgA190 грн.
190 грн.
Комплекс «Цереброваскулярний ризик» (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності, СРБ якісий, коагулограма, магній, калій, кальцій, HbA1c)580 грн.
580 грн.
Антитіла до тканнної трансглутамінази IgG190 грн.
190 грн.
Аполіпопротеїн-А (Апо-А)*90 грн.
90 грн.
Аполіпопротеїн-В (Апо-В)*90 грн.
90 грн.
Білірубін прямий60 грн.
60 грн.
Визначення pH крові60 грн.
60 грн.
Дослідження буферної системи крові (K,Na,Cl,pH,Ca**, BE)150 грн.
150 грн.
Комплекс «Білірубін фракційно» (білірубін загальний, прямий, непрямий)130 грн.
130 грн.
Комплекс «Біохімічний» №2 (АЛТ, АСТ, ЛФ, білірубін загальний, прямий, непрямий, амілаза, загальний білок, креатинін, сечовина, глюкоза, холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності)670 грн.
670 грн.
Комплекс «Електроліти крові» №1 (калій, натрій, хлор)130 грн.
130 грн.
Комплекс «Електроліти крові» №2 (калій, натрій, кальцій іонізований)150 грн.
150 грн.
Комплекс «Кардіоваскулярний ризик» (ЛДГ, КФК, АЛТ, АСТ, калій, натрій, хлор, С-реактивний білок, загальний холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності)550 грн.
550 грн.
Комплекс «Кардіологічний» (ТТГ, Глікозильований гемоглобін, АЛТ, АСТ, Креатинін, Сечова кислота, Ліпідограма: холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності)600 грн.
600 грн.
Азот сечовини70 грн.
70 грн.
Комплекс «Ліпідний» №2 «Дослідження ліпідного обміну» (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності)250 грн.
250 грн.
Альфа – амілаза крові85 грн.
85 грн.
Комплекс «Метаболічний» (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності, глюкоза, сечова кислота, загальний білок, інсулін, C-пептид) 560 грн.
560 грн.
Лужна фосфатаза (ЛФ)70 грн.
70 грн.
Магній70 грн.
70 грн.
Натрій70 грн.
70 грн.
Сечовина70 грн.
70 грн.
Альбумін60 грн.
60 грн.
Калій60 грн.
60 грн.
Кальцій60 грн.
60 грн.
Фосфор60 грн.
60 грн.
Аланінамінотрансфераза (АЛТ)70 грн.
70 грн.
Аспартатамінотрансфераза (АСТ)70 грн.
70 грн.
Білірубін загальний70 грн.
70 грн.
Загальний білок70 грн.
70 грн.
Креатинфосфокіназа (КФК)70 грн.
70 грн.
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)70 грн.
70 грн.
Комплекс «Ниркові проби» №1 (креатинін, сечовина, загальній білок)150 грн.
150 грн.
Кальцій іонізований100 грн.
100 грн.
Глюкоза крові85 грн.
85 грн.
g-Глутамілтранспептидаза (ГГТП)70 грн.
70 грн.
Комплекс «Ниркові проби» №2 (креатинін, сечовина, сечова кислота)190 грн.
190 грн.
Білкові фракції (розширені)*180 грн.
180 грн.
Глюкоза крові cito170 грн.
170 грн.
Комплекс «Предопераційний» (загальний розгорнутий аналіз крові, коагулограма, білірубін фракційно, загальний білок, альбумін, АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, глюкоза, група крові + резус-фактор, креатинін, сечовина, сечова кислота, HBsAg, VDRL)1200 грн.
1 200 грн.
Комплекс «Біохімія загальна» (білірубін загальний, прямий, непрямий, АЛТ, АСТ, ЛФ, креатинін, сечовина, загальний білок, глюкоза)450 грн.
450 грн.
Комплекс «Печінкові проби» №1 (білірубін загальний, прямий, непрямий, загальний білок, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП)340 грн.
340 грн.
Комплекс ''Біохімічний'' №1 (Білірубін загальний, АЛТ, АСТ, креатинин, сечовина, загальний білок)290 грн.
290 грн.
Комплекс «Печінкові проби» №2 ( АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП, загальний білок, білірубін загальний)290 грн.
290 грн.