Комплекс «Цереброваскулярний ризик» (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності, коагулограма, магній, калій, кальцій,

Цена: 
700 грн.

706