SLC19A1 (RFC-1) (80G>A), поліморфізм в гені транспортера фолієвої кислоти

Цена: 
425 грн.

17159